Waarom gaan we?

We gaan naar Malawi omdat we ons bewogen voelen met de mensen daar. We zijn afgelopen jaren verschillende keren in zuidelijk Afrika geweest, onder andere voor een stage van 3 maanden in een Nkhoma Hospital in Malawi.

Ons raakte de nood die we er tegenkwamen. De gevolgen van AIDS en armoede kregen voor ons een gezicht in jonge mensen van onze leeftijd die we zagen wegteren door de gevolgen van deze ziekte.

We voelen ons geroepen om onze gaven en talenten in te zetten om juist deze mensen te dienen en zo, samen met de kerk in Malawi, iets van Gods bevrijdende liefde te laten zien in woord en daad.