Voor hoe lang gaan jullie naar Malawi?

Onze uitzending naar Malawi loopt van begin 2008 tot begin 2015 en duurt in totaal dus ruim 7 jaren.

Het uitgangspunt daarbij is dat we 6 jaar ter plekke aan het werk zijn. Dat is dan exclusief de opleidingstijd en exclusief de tweejaarlijkse verlofperiodes.

Wat de verlofperiodes betreft: om de 2 jaar hebben we recht op 8 weken verlof in Nederland. Daar komen dan nog 2 weken bij, waarin we bezig zullen zijn met het geven van presentaties her en der in Nederland.

Globaal gezien ziet de planning voor de komende jaren er dus als volgt uit:

2008 Opleiding en inwerken
2009 Werken in Malawi
2010 Werken in Malawi
  Eerste verlof
2011 Werken in Malawi
2012 Werken in Malawi
  Tweede verlof
2013 Werken in Malawi
2014 Werken in Malawi
2015 Terugkeer naar Nederland
  Eindverlof