Door wie worden we uitgezonden?

Bij onze uitzending zijn uiteindelijk - naast wijzelf - 3 partijen betrokken:

 • 2 uitzendende gemeenten
 • de GZB
 • de kerk in Malawi

Uitzendende gemeenten
We worden uitgezonden namens twee kerkelijke gemeenten:

 • Delft - hervormde wijkgemeente Matthéüs
  De wijkgemeente waarvan we lid zijn
 • Oud-Beijerland - hervormde gemeente
  De gemeente waar Martijn lid was tot hij naar Delft verhuisde.

Dat we namens deze kerkelijke gemeenten worden uitgezonden betekent dat zij zich verantwoordelijk weten om met ons mee te leven, mee te bidden en mee te geven om zo ons werk in Malawi mogelijk te maken.

De GZB
De uitzending wordt uitgevoerd door de GZB - één van de twee zendingsorganisaties in de PKN. De GZB neemt bij de uitvoering de volgende zaken voor haar rekening:

 • de contacten onderhouden met de kerk in Malawi
 • ons coachen en begeleiden in ons werk
 • organiseren (en financieren) van ons opleidingstraject
 • financieren van 1/3 deel van de kosten van onze uitzending
 • financieren van onze werkkosten ter plaatse

De kerk in Malawi
De Presbyteriaanse kerk in het noorden van Malawi wordt onze werkgever. Wij zullen werken op basis van een lokaal contract en inhoudelijk ook verantwoording over ons werk verschuldigd zijn aan mensen van de kerk daar.

In principe heeft de GZB daar na onze uitzending geen directe zeggenschap over. De hoofdlijnen van ons werk zijn echter wel van te voren overeengekomen in een zogenaamde job description.

Lokaal salaris
Omdat we werken op basis van een lokaal contract krijgen we ook een lokaal salaris. De GZB vult dit salaris aan met een toelage. Die toelage is gebaseerd op het salaris van een kerkelijk werker in Nederland. Daarbij wordt gecorrigeerd voor de lagere kosten van levensonderhoud in Malawi.