Hoe zit het met de fiscale aftrekbaarheid van mijn giften?

Uw giften komen terecht op een rekening die valt onder de verantwoordelijkheid van een hervormde gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De PKN heeft een groepsbeschikking (ANBI-regeling) gekregen voor alle aangesloten gemeenten. U schenkt uw gift dus aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (die vervolgens van dat geld ons uitzendt naar Malawi).

Dat betekent dat uw gift volledig fiscaal aftrekbaar is.