Laat u registreren als "meebidder"!

Maandelijks publiceren wij op deze website een aantal dank- en gebedspunten. Daarnaast zal er ook een gebedsbrief uitkomen waarin met meer detail kan worden ingegaan op zaken die spelen.

Er zijn verschillende manier waarop deze gebedspunten gebruikt kunnen en zullen worden:

  • Voorbede tijdens de kerkdienst
  • Gebed door bijbelkringen
  • Gebed in gebedskringen
  • Persoonlijk gebed

Omdat we meebidden net zo belangrijk vinden als meeleven en meegeven, willen we u graag vragen of u zich wilt laten registreren als 'meebidders'. Dat kan individueel of als groep.

Als 'meebidder' krijgt u maandelijks de gebedspunten toegestuurd per email (of per post als u dat liever hebt).

Registreren als 'meebidder' kan door contact op te nemen met één van de thuisfrontcommissies.

Alvast bedankt!