Mei 2014 - Danken en bidden

Wilt u met ons danken voor:
  • Voor goede gezondheid van de kinderen en dat ze genieten van het naar schoolgaan en het leven hier.
  • Dat de plannen voor de muziekschool en het liedboek die een aantal jaren geleden gemaakt zijn nu uitgevoerd worden en dat er met enthousiasme op wordt gereageerd.
  • Voor het goede regenseizoen. De oogst staat er mooi bij. Een hoopvol teken.
Wilt u met ons bidden voor:
  • Dat de nieuwe liedbundel en de training van koren kunnen helpen om als gemeentes Gods lof te zingen.
  • Voor enthousiaste zondagsschoolleiders die kinderen kunnen aanraken met Gods liefde. Bid dat kinderen een plaats krijgen in de kerk.
  • Voor goede en vredig verlopende verkiezingen op 20 mei.
  • Dat de plannen voor het bouwen van een nieuwe HIV kliniek kunnen doorgaan.
  • Voor vreugde, liefde en doorzettingsvermogen als het werk soms veel geduld vraagt.