Februari 2013 - Danken en bidden

Wilt u met ons bidden voor:
 • Genezing van mensen, door de hand van Anneke en haar collega's
 • Kracht voor Anneke om haar mooie, maar ook zware beroep, uit te oefenen
 • Een tijdelijke woonplek voor Martijn, Anneke en hun kinderen als ze half mei op verlof naar Nederland komen
 • Dat Martijn leden van de taakgroepen kan blijven motiveren om zich in te zetten voor verbeteringen in de kerk
 • Voor een zegen over de alpha cursus die Anneke organiseert in het ziekenhuis. Dat mensen aangeraakt mogen worden en groeien in geloof en dat dat door mag werken in de omgang met patienten
Wilt u met ons danken voor:
 • Een nieuwe medisch directeur voor het ziekenhuis, een Malawiaanse arts
 • Collega's voor Anneke
 • De komst van de familie van Oosterom
 • Vriendjes en vriendinnen voor Thomas, Marije en Ruth
 • De komst van de nieuwe Nederlandse juf
 • De goede start van de alpha cursus in het ziekenhuis