April 2013 - Danken en bidden

  • Dank voor het materiaal dat ontwikkeld is voor zondagsscholen. Dank voor de training van trainers die net van start is gegaan. Bid dat ze daadwerkelijk aan de slag gaan en zondagsschoolleiders handvatten mogen geven om een zondagsschool goed te leiden.
  • De oogst van vorig jaar was voor de meeste mensen te weinig om rond te komen tot de volgende oogst. In de maanden februari, maart, april en mei leiden veel mensen honger. Bid voor wijsheid voor de overheid welke maatregelingen getroffen kunnen worden. Bid dat mensen elkaar niet uitbuiten. Dank dat de regens dit jaar rondom Ekwendeni voldoende lijken te zijn – na enkele weken droogte. Bid dat de oogst dit jaar goed mag zijn.
  • Dank dat er al rond de 200 bijbelstudieleiders zijn getraind. Bid dat ze ook daadwerkelijk Bijbelstudie groepen in hun eigen gemeentes gaan opzetten.
  • Dank dat we in het ziekenhuis een tienerclub konden starten voor tieners met HIV. Bid dat dit de tieners kan ondersteunen in een vaak moeilijke levensfase.
  • Dank voor een mooie afronding van de alphacursus. De groep wil graag doorgaan als een lunch gebedsgroep. Bid dat dit mag bijdragen aan meer geestelijke verdieping in het ziekenhuis.
  • Dank dat Thomas, Marije en Ruth gezond zijn en genieten van de verschillende vriendschappen met zowel Nederlandse als Malawiaanse kinderen.
  • Dank dat we voor tijdens ons verlof een woning en een auto aangeboden hebben gekregen op een hele mooie locatie. Bid dat we ons verder ook goed kunnen voorbereiden op ons verlof.