maart 2010 - danken en bidden

Wilt u met ons meedanken voor:

  • Al het werk en de betrokkenheid van Reinder en Colinda Bil de afgelopen maanden
  • De goede sfeer en uitkomsten van de strategische planningsdagen die Martijn leidde
  • >
  • De inspirerende ontmoetingen en presentaties tijdens deze dagen, bijvoorbeeld rond de noodzaak speciaal onderwijs verder vorm te geven
  • De - soms onverwachte - komst van nieuwe artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis, onlangs een clinical officer

Wilt u met ons meebidden voor:

  • Zegen op het werk van Martijn: de verdere uitwerking van de gekozen strategieen voor verschillende gebieden waar de kerk actief is; o.a. onderwijs, ook voor gehandicapte kinderen
  • Zegen op het werk van Anneke in het ziekenhuis. Op het behandelen, opereren, organiseren maar juist ook op het persoonlijke contact met patienten, ouders en collega's
  • Goede gezondheid, ontwikkeling en speelvreugde voor Thomas en Marije
  • Een goede voorbereiding op het verlof dit voorjaar.