Februari 2010

Wilt u met ons meedanken voor:

  • De gezondheid en ontwikkeling van Marije, die onlangs twee jaar werd
  • De hulp van Colinda Bil in het ziekenhuis, en de komst van arts Martha Sommers ('gebedsverhoring')
  • De blijken van betrokkenheid van zendingswerkers in andere landen

Wilt u met ons meebidden voor:

  • Een goede organisatie, daadkracht bij het management en voldoende financiele middelen voor het ziekenhuis, zodat er goede zorg kan worden verleend en de artsen zich daarop kunnen concentreren
  • Nieuwe artsen en verpleegkundigen voor het zieken, nu een clinical officer en een aantal zusters hebben aangegeven te zullen vertrekken
  • Zegen op de verschillende trainingen en workshops die Martijn binnen de kerk verzorgt
  • Inzicht in hoe wijs te handelen in de vele hulpvragen die Martijn en Anneke krijgen
  • Veiligheid, gezondheid en ontwikkeling voor Thomas en Marije