september 2010 - danken en bidden

Wilt u met ons meedanken voor:

  • De goede terugkomst in Malawi en de ontdekking dat ons werk tijdens ons verlof boven verwachting goed is doorgegaan. Zowel in kerk als in ziekenhuis
  • De nieuwe ziekenhuisvleugel: meer voorzieningen voor verloskunde en nieuw personeel!
  • De enthousiaste begroeting van collega's en bekenden toen we terugkwamen van verlof
  • Het extra budget wat de GZB beschikbaar kon stellen voor specifieke projecten, waaronder een tour om de Bijbel breder te verspreiden

Wilt u met ons meebidden voor:

  • Een goede, gezegende synode (1e week september), zeker na het gebeuren rond voorganger rev. Nyondo (zie weblog 21 en 23 aug.)
  • Zegen op de Bijbel-tour die deze zomer is gehouden, waarin zoveel Bijbels zijn verkocht en uitgedeeld
  • Een goede start voor Thomas, die 1 september begint met school in de officiele eerste klas. Marije zal dan weer meer alleen moeten spelen
  • Gezondheid en groei voor onze kinderen; kracht en vertrouwen voor onszelf