September 2009 - Danken en bidden

Wilt u met ons meedanken voor:

 • De ontmoetingen van deze zomer met onze ouders en met Herman en Huibke en hun kinderen
 • Het werk van Sifra de Reus en het spelplezier wat zij de kinderen in het ziekenhuis heeft gegeven
 • De openheid van de jeugd en hun ouders/begeleiders tijdens de interviews voor het jeugdplan waar Martijn aan werkt
 • De gelegenheid om de taallessen weer op te pakken
 • De komst van Reinder en Colinda Bil: versterking voor een half jaar

Wilt u met ons meebidden voor:

 • Gods zegen op het opstellen (en de uitwerking) van het strategisch jeugdplan
 • De jeugd van Malawi, die zo dicht bij de gevarenzone van Hiv/aids leeft
 • Volharding in het (leren) spreken van de taal
 • Kracht om door te gaan voor Anneke, ondanks situaties waarin zij als arts machteloos staat
 • Vriendjes voor Thomas (en Marije)
 • Gezondheid en bescherming van onze kinderen