Oktober 2009 - Danken en bidden

Wilt u met ons meedanken voor:

  • De ervaren zegen op hun werk, terwijl het eerste jaar ook zwaar is geweest.
  • Het vinden van een plek in wonen, werk en dorpsgemeenschap
  • De gezondheid en ontwikkeling van Thomas en Marije (zie foto's!)
  • De voort-durende steun vanuit het thuisfront; praktisch, geestelijk, financieel

Wilt u met ons meebidden voor:

  • Verdere bevestiging van en zegen op het werk in kerk en ziekenhuis
  • Een oplossing voor het hiaat in management van het ziekenhuis, zodat ieder zich vertegenwoordigd weet en de medische zorg optimaal doorgaat
  • Inspiratie voor Martijn om de door de kerk geformuleerde speerpunten van beleid (verdieping geloof, opleiding predikanten,...) verder te brengen
  • Wijsheid in het kiezen van een school voor Thomas, die vier is geworden