Maart 2009 - Danken en bidden

Wilt u met ons meedanken voor:

  • Het herstel en de nu weer gezonde groei van Marije.
  • Het toegenomen vertrouwen van Anneke om haar werk te doen.
  • De speelkameraadjes van Thomas.
  • De bereidheid van leiders in de kerk om voor een geringe beloning veel werk te verrichten.

Wilt u met ons meebidden voor:

  • Gezondheid van Thomas, Marije en onszelf.
  • Inzicht/wijsheid om juiste prioriteiten te stellen in het vele werk, zowel voor de kerk als in het ziekenhuis.
  • Zegen op de contacten die we leggen.
  • Voldoende financiĆ«le middelen om het medisch personeel te betalen en te zorgen dat ze niet ergens anders gaan werken.
  • Voldoende fondsen voor de verschillende projecten die de kerk wil opzetten.
  • Gezonde identiteitsontwikkeling van de jeugd van Malawi, vooral op seksueel vlak.