Juli 2009 - Danken en bidden

Wilt u met ons meedanken:

  • Voor het fijne bezoek van Martijns ouders afgelopen juni en voor het goede contact wat zij ook met de mensen hier mochten ervaren.
  • Dat we ons op onze plek voelen in Ekwendeni, in de gemeenschap en de kerk
  • Dat Marije hersteld is van haar nierbekkenontsteking
  • Dat Thomas zich goed ontwikkeld

Wilt u met ons meebidden:

  • Dat Anneke goed om kan gaan met de werkdruk in het ziekenhuis
  • Dat er steeds weer voldoende middelen worden gevonden om de juiste medicijnen tijdig beschikbaar te hebben
  • Dat er een goede oplossing wordt gevonden voor de structurele problemen in het ziekenhuis
  • Voor inspiratie en wijsheid voor de kerk van Malawi, zodat ze er is voor de hele gemeenschap, inclusief de kwetsbaren; wezen, meisjes, zieken
  • Voor een gezonde ontwikkeling van Thomas en Marije