December 2010 - Danken en bidden

Wilt u met ons meedanken voor:

  • Het plezier wat Thomas heeft om naar school te gaan en met vriendjes te spelen.
  • De gezondheid en openheid van Marije
  • De 40 mensen die in vijf werkgroepen de door de synode vastgestelde beleidspunten verder zullen gaan uitwerken(verdieping geloof, opleiding predikanten,...).
  • De komst van de Amerikaanse arts in het ziekenhuis te Ekwendeni; extra handen en bovendien erg ervaren in Malawi

Wilt u met ons meebidden voor:

  • Rust voor het noorden van Malawi, waar al langere tijd aardschokken voelbaar zijn, half december drie maal een beving van 5-6 Richter. Rust en kracht voor de bevolking om te beginnen met herstel van huizen, kerken, scholen.
  • Regen. December is gewoonlijk het regenseizoen. Dit jaar is er nog nauwelijks iets gevallen, de jonge aanplant verdroogt en de oogst komt in gevaar.
  • Een oplossing voor het ontstaan van de structurele financiele tekorten van het ziekenhuis
  • De (wees)kinderen van Malawi, die vaak kinderarbeid moeten verrichten. Door armoede en doordat de waarde van onderwijs niet wordt ingezien.