November 2008 - Danken en bidden

Wilt u met ons meedanken:

  • Dat we nu een huis hebben en ons al aardig thuis beginnen te voelen.
  • Dat we een goede oppas, nachtwaker en tuinman hebben gevonden met wie we erg leuk contact hebben.
  • Dat we de eerste contacten met ons werk hebben kunnen leggen.

Wilt u met ons meebidden:

  • Dat Marije en met name Thomas zich snel veilig zullen voelen bij 'Mama Ellen', onze oppas.
  • Dat Anneke een goede tijd heeft tijdens de registratieperiode in Mzuzu waarin ze veel kan leren, maar ook de hoge werkdruk en alles wat op haar afkomt aankan.
  • Dat Martijn ook een begin kan maken met zijn werk, naast de zorg voor Thomas en Marije.