April 2008 - Danken en bidden

Wilt u met ons meedanken:

  • voor de geboorte en gezondheid van Marije
  • voor de reacties op de presentaties waaruit we merken dat veel mensen gaan meeleven, meebidden en meegeven
  • voor de vele giften en toezeggingen waardoor de financiering voor 2008 bijna rond is

Wilt u met ons meebidden voor:

  • dat we zicht houden op onze roeping te midden van alles wat op ons afkomt in deze tijd
  • dat Thomas en Marije de overgang naar Engeland goed aankunnen
  • voor de mensen en de kerk in Malawi